הידברות הלכות סוכה

אתר הידברות עוסק בהפצת תורה וזיכוי הרבים לכל שכבות העם, וזאת על ידי טובי המרצים.

הלכות סוכה באתר ‘הידברות’, ניתן למצוא כאן:

https://www.hidabroot.org/article/896

לכל ההלכות