האם צריך לישון בסוכה

נאמר בתורה (ויקרא כג, מב): “בסכות תשבו שבעת ימים”. ומכאן למדו חז”ל שבמשך שבעת ימי חג הסוכות יש לאדם לשבת בסוכתו כשם שנוהג הוא לשבת בביתו במשך שאר ימות השנה.

בין פרטי מצוות ישיבה בסוכה ניתן למצוא את החיוב לאכול בסוכה (בלילה הראשון החובה היא מצד האכילה, ואילו בשאר הימים אין חובה לאכול, אך אם אדם רוצה לאכול – חובה שיאכל בסוכה), לישון בסוכה, וכל דבר שרגיל לעשות בביתו – לעשותו בסוכה.

ידוע, שמנהג חב”ד על פי הוראת אדמו”רי חב”ד לדורותיהם, הוא שאינם ישנים בסוכה, וטעמם ונימוקם עמם. אך לשאר העם אין היתר לישון חוץ לסוכה, אם לא בתנאים המובאים בהלכה כדוגמת המצטער שפטור מן הסוכה.

לכל ההלכות