האם סוכה בתוך סוכה כשרה

ארעיותה של הסוכה באה לידי ביטוי בעיקר בסכך, שהרי על שמו היא נקראת – ‘סוכה’. ולכן על הסכך לעמוד בשלושה תנאים:

א. שיהיה ממין צומח (ולא ברזל, עפר, פלסטיק וכו’).

ב. שיהיה מנותק ממקור גידולו (ולכן ענפי אילן מטפסים – פסולים).

ג. שלא יעבור עיבוד שיכשיר אותו לקבל טומאה (כל דבר שטרם עבר עיבוד עבור שימוש האדם, ועודנו בצורתו הראשונית – אינו יכול לקבל טומאה, ויש עוד פרטים בזה).

כמו כן יש להקפיד על כך שהסכך לא יהיה מועט מדי, כך שיהיה ‘צילתה מרובה מחמתה’. כלומר, שהצל הנעשה על ידי הסכף צריך להיות רב יותר מהשטח שאינו מוצל על ידי הסכך, אלא מגיע אליו החמה. וצריך שצילתה תהיה מרובה מחמתה בסכך (היינו שבתקרתה הסכך הכשר יהיה מרובה מחללי האויר ומהסכך הפסול גם יחד), אך אין זה מספיק שהצל יהיה מרובה בקרקעיתה (מתוך ספר ‘מקראי קודש’ עמ’ רעג).

בכל מקרה, יש להפנות שאלה כזו עם כל פרטיה אל תלמיד חכם שיפסוק לגופה של שאלה.

לכל ההלכות