האם ישיבה בסוכה מותרת בשבת

החובה לישב בסוכה היא בין ביום חול ובין בשבת. עוד ציינו הפוסקים, שיש חומרא יתירה בשבת שטוב לנהוג אותה (אך אין בכך חובה) שכל מאכל שאוכל בשבת, ואפילו כוס מים – יאכל וישתה בסוכה. וכך כתב הילקוט יוסף: “יש אומרים שבשבת ויום טוב אף אכילת עראי נחשבת לאכילת קבע ואפילו כזית פת חייב בסוכה, ויש חולקים ומתירים לאכול חוץ לסוכה עד כביצה פת, אפילו בשבת ויום טוב. וכן עיקר”. (ילקוט יוסף החדש, עמוד תרפב).

לכל ההלכות