דף מידע על הלכות סוכה

דף מידע על הלכות סוכה – ניתן למצוא באתר משרד החינוך, בכתובת:

http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/sukkot.aspx

לכל ההלכות