דופן סוכה כשרה

דופן הסוכה, בשונה מסכך הסוכה, אינו מצריך תנאים מיוחדים מצד חומריו ועיבודו, אלא העיקר הוא שיהיה עמיד בפני רוח מצויה.

רבים מהעם נוהגים לעשות את דפנות הסוכה מבד. ונחלקו הפוסקים לעניין ‘עמיד בפני רוח מצויה’, האם גם כשבד הסוכה זז מעט ברוח מצויה זה פוסל את הדופן, או רק כאשר הוא נע ונד לכל כיוון כ-ג’ טפחים.

על כן, נהגו העם לעשות ‘לבוד’, שדינו כמחיצה בפני עצמה, ועל ידו הדופן כולו מוכשר, גם לדעת הפוסלים את הבד מצד עצמו.

לכל ההלכות