איך צריכה להיות סוכה כשרה

סוכה כשירה נמדדת על פי מספר דברים עיקריים.

ראשית, עליה להיות בגדר מבנה ארעי, וזאת על ידי שני תנאים: (א) שתהיה ראויה לדירה. .(ב) שתהיה ארעית.

על כן, די שיהיו בסוכה שתי דפנות, וטפח (למרות שכך הוא הדין בצורה פשוטה, עדיין אין הסוכה כשירה בכל מצב של שתי דפנות וטפח, אלא רק בצורת בנייה מסויימת).

על הסוכה להיות פחות מעשרים אמה, אך יותר מעשר טפחים.

בעניין הסכך, ישנם שלושה תנאים להכשירו: (א) שיהיה ממין צומח. (ב) שיהיה מנותק ממקור גידולו. (ג) שלא יעבור עיבוד שיכשיר אותו לקבל טומאה.

דברים אלו שכתבנו, הינם בצורה כללית מאד. להרחבה נוספת ניתן לעיין בספר ‘פניני הלכה – סוכות’, עמודים 30 – 60.

וכמו כן, באתר ‘פניני הלכה’:

http://ph.yhb.org.il/category/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94/

לכל ההלכות