איזה יום אוכלים בסוכה

יום טו’ בתשרי מתחיל חג הסוכות. היום בתורה מתחיל מן הלילה שקודם לו, ולכן את חובת האכילה בסוכה כמו כל שאר המצוות יש לעשות מליל טו בתשרי (דהיינו הלילה שלאחר י”ד בתשרי).

לכל ההלכות