פרגולה מאבן האם הסוכה כשרה

סוגיית בניית סוכה תחת פרגולה מתחלקת לשניים: פרגולת עץ ופרגולת בטון.

להלן התייחסות הלכתית מהרב ברוך אפרתי (מתוך אתר ‘כיפה’) לגבי בניית סוכה תחת פרגולת בטון:

ניתן לבנות סוכה גם עם פרגולה מבטון, בהקפדה על העקרונות הבאים-

א. יש לוודא מראש שללא סכך הבטון מלמעלה אינו גורם לצל רב יותר משמש בשטח הפרגולה. אם כן, הסוכה פסולה.

ב.בנוסף, יש להקפיד לשים מעל הבטון כמה מוטות עץ, ורק מעליהם את הסכך, ולא סכך ישירות על הבטון, ואז הסוכה כשירה לכתחילה. אם שכחתם מוטות עץ, היא כשירה בדיעבד.

ג.אם הבטון עבה מאד ברוחבו (3 טפחים) ועמוק בגודל של 4 טפחים, אזי כשהסוכה תהיה בנויה יש להקפיד שהחייבים בסוכה (גברים בוגרים) לא ישבו תחתיו כשהם אוכלים לחם, אלא תחת הסכך ישירות.

אך אם הוא פחות מג´ טפחים ברוחבו, מותר לשבת גם ממש תחתיו, גם אם הוא בעומק 4.

בנוסף, יש להקפיד שמוט בטון יותר מג´ טפחים ברוחבו ו4 בעומקו לא יהיה במרכז הסוכה מלמעלה, משום שאז גם אם לא יושבים תחתיו, הסוכה פסולה.

אמנם, אם הגודל של הבטון (העומק שלו) הוא פחות מד´ טפחים, אזי גם אם הוא ברוחב ג´ טפחים, מותר לשבת מתחתיו.

לכל ההלכות