מלאכי בשירי

״הסוכה הצפה״ סוכה אשר צפה מעל בריכה.

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה