האם מותר לסכך בקרשים?
אסור לסכך את הסוכה בקרשים שרחבים יותר מד' טפחים (32 ס"מ), ואפילו הפכן על צידן וסיכך בהם, פסולים (שלחן ערוך סימן תרכט סעיף יח). וקרשים הפחותים מרוחב של 32 ס"מ, מותר לסכך בהם כך שיניחם לאורך ולרוחב גג הסוכה (שו"ת יביע אומר ח"ד סימן מ"ט, חזון עובדיה סוכות עמוד ל').

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה