האם מותר לקשור הסכך באזיקונים או חוטי ברזל וכדו'?
יש שכתבו שלכתחילה אין לקשור הסכך בחוטי ברזל או אזיקונים וכיו"ב, כיון שנחשב הדבר שמעמיד את הסכך בדבר הפסול לסיכוך, שאין להעמיד בו לכתחילה את הסכך כנ"ל בתשובה הקודמת. ולכן, יש לקשור את הסכך בחוטי פשתן או כותנה שאינם טווים ושזורים (שהרי הם גידולי קרקע ואינם מקבלים טומאה, וכשרים לסיכוך). אולם, היינו דוקא בסכך קל, שאם לא היו קושרים אותו לסוכה לא היה מחזיק, אלא עף בכל רוח מצויה (ומצוי הדבר במחצלאות קלות משקל). אך אם הסכך עמיד ויציב על הסוכה בכל רוח מצויה, אלא שרוצים לחזק עמידותו ויציבותו כנגד רוח סערה אם תנשב, אין חשש לקשרו גם בחוטי ברזל ואזיקונים וכיו"ב (פסקי תשובות סימן תרכט אות יא).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה