כיצד צריך להיות אופן הסיכוך?
הסוכה צריך שתהיה צילתה מרובה מחמתה מחמת הסכך, דהיינו שתהיה רוב הסוכה מוצלת ע"י הסכך, ואם הסכך לא מיצל מספיק כך שיש יותר חמה בסוכה מאשר צל, הסוכה פסולה (שלחן ערוך סימן תרלא ס"א). ומכל מקום, אין לעשות את הסכך עבה יותר מדי, אלא דרך הסיכוך להיות קל כך שייראו דרך הסכך הכוכבים הגדולים. אולם, אם עשה הסכך עבה כך שאין הכוכבים נראים מתוכה, כשרה (שלחן ערוך שם ס"ג). ואם עשה הסכך עבה מאוד עד שאפילו הגשמים לא יורדים לתוכו, אם יכול, יטול מעט מהסכך כך שיוכלו הגשמים לרדת דרכו. ואם אי אפשר ליטול מן הסכך מעט, יש לסמוך על הפוסקים שמכשירים את הסוכה גם באופן שאין הגשמים יכולים לרדת בתוכה (משנה ברורה שם ס"ק ו', חזון עובדיה סוכות עמוד ל"ד). בסכך הדר אנו דואגים שתקבלו את הסכך המהודר והאיכותי ביותר לכבוד חג הסוכות. סכך הדר מיוצר באופן שכאשר מניחים אותו על הסוכה הוא נותן הצללה מירבית ליושבים תחת הסוכה שנהנים מהצל ויכולים לשבות בסוכה בכיף ובהנאה. עם זאת יש מרווחים קטנים כדי שגשמים יוכלו לחדור לסוכה כפי דרישת ההלכה.

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה