האם מותר שנשים, קטנים או גוים יניחו את הסכך על הסוכה?
אשה או קטן, אף שהם פטורים ממצות סוכה, מותר לכתחילה שיתנו את הסכך על הסוכה, והסוכה כשרה (חזון עובדיה סוכות עמוד סד). וגויים שבנו סוכה לצורך יהודי סמוך לחג הסוכות, יש להכשיר את הסוכה. ומן הדין אין צריך לחדש בה דבר, ומ"מ טוב לחדש בה דבר בסכך או בדפנות על ידי יהודי (שם עמוד נו).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה