מהם התנאים לסכך כשר?
הסכך של הסוכה צריך שיהיו בו ג' תנאים כדי שיהיה כשר: א. שיהיה עשוי מדבר הצומח בארץ. ב. שיהיה תלוש. ג. שיהיה מדבר שאינו מקבל טומאה. לפיכך, אין לסכך בעורות, ניילונים, פלסטיק, ברזל, פירות וכדו', שכל אלו פסולים לעשות מהם סכך (שלחן ערוך סימן תרכט ס"א). ואכן דאגנו לייצר לכם את סכך הדר שעונה על הקריטריונים המחמירים של ההלכה. הסכך עשוי מקני סוף הצומחים בארץ. קני הסוף הינם תלושים ואינם מחוברים לקרקע. קני הסוף אינם מקבלים טומאה. סכך הדר רפיה הינו כשר למהדרין ונשזר בעבודת יד עם צמח הרפיה שלא עבר שום תהליך עיבוד, ולכן הסכך מורכב מקני סוף טבעיים עם צמח הרפיה טבעי. סכך הדר יוטה הינו כשר ומורכב מקני סוף השזורים בחוט שהופק מצמח היוטה. מכיון שצמח היוטה עבר תהליך עיבוד והפיקו ממנו במהלך תהליך זה את חוט היוטה אז הסכך שנשזר בחוט זה הוא כשר ולא כשר למהדרין. אך הוא כשר לכתחילה לסיכוך. סכך הדר מיוצר רק לשם סכך באופן ספציפי עם מידות מדויקות ושיטת הכנה מאוד ייחודית ואיננו משמש או מיוצר לשום מטרה אחרת כגון מחצלת שכיבה וכיו"ב ולכן עונה על הדרישה ההלכתית גם בסוגיה זאת.

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה