האם מותר לבנות סוכה תחת מרפסת?
יש להזהיר את המון העם שישגיחו שלא לעשות סוכה תחת גזוזטרא או מרפסת, שסוכה כזאת פסולה בהחלט. אמנם, אם רק חלק מהסוכה הוא תחת המרפסת, וחלקה תחת כיפת השמים, החלק שתחת כיפת השמים כשר לעשיית הסוכה, ובתנאי שיהיו בו התנאים לסוכה כשרה, דהיינו שיהיה מוקף ג' מחיצות ושיהיה בו גודל מינימלי של סוכה שהוא 7 טפחים על 7 טפחים, דהיינו, 56 ס"מ על 56 ס"מ (עיין חזון עובדיה סוכות עמוד י"א-י"ב).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה