מרחק הדפנות מסוכה

כתב הרב אליעזר מלמד (באתר 'ישיבה'): צריך שיהיו לסוכה שתי דפנות מלאות והשלישית אפילו טפח. אלא שדין זה מורכב יותר, וזה באורו: מפסוקי התורה למדנו שצריכה הסוכה שלוש דפנות, ומהלכה למשה מסיני אנו מקובלים שדי שיהיה בדופן השלישית טפח בלבד. וטפח זה צריך להיות מרווח (טפח ועוד), וצריך להעמידו במרחק של פחות משלושה טפחים סמוך לדופן המלאה, וכל רווח שהוא פחות משלושה טפחים נחשב 'לבוד', היינו מאוחה, וכך נוצרת בדופן השלישית מחיצה של ארבעה טפחים שלמים, שהוא שיעור רוב מחיצה כשרה של סוכה. ועוד הוסיפו חכמים ואמרו, שאת השטח הנוסף של הדופן השלישית צריכים להכשיר על ידי צורת הפתח (שו"ע תרל, ב). ודיני "צורת הפתח", "לבוד", "רובו פרוץ" וכדומה רבים ומפורטים, וכבר כתב הרמ"א (תרל, ה) שהמנהג לעשות לפחות שלוש מחיצות שלמות, כי אין הכל בקיאים בדינים הרבים של המחיצות.

 

לכתחילה עדיף לבנות סוכה מהודרת בעלת ארבע דפנות שלמות, שגם הפתח שלה יוכל להסגר, כדי שתהיה נוחה למגורים, ותגן על היושב בה מפני הרוח והשמש ובעלי חיים

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה