האם מותר להניח את הסכך על מוטות הברזל של הסוכה?
לכתחילה יש להקפיד שלא להניח הסכך על הברזל עצמו, שהרי הברזל מקבל טומאה, ויש הסוברים שאין להניח את הסכך על דבר המקבל טומאה. ומכל מקום, בדיעבד אם הניחו את הסכך על הברזלים של הסוכה, הסוכה כשרה (משנה ברורה סימן תרכט ס"ק כב, כף החיים סימן תרל אות פה, חזון עובדיה סוכות עמוד מד). אולם, אם לא מניח את הסכך על הברזל עצמו, אלא נותן קרשים על גבי הברזל ומניח את הסכך עליהם, בזה יש להתיר אפילו לכתחילה, שהברזל נקרא 'מעמיד דמעמיד', ומותר (על פי שלחן ערוך סימן תרכט ס"ח. וכ"כ בחזון עובדיה סוכות עמו מו).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה