מבחנים במשנה ברורה הלכות סוכה

ארגון 'דרשו', עורך מבחנים סביב השולחן ערוך ומשנה ברורה אחת לחודש עם מיקוד עקבי. במועד בו ילמדו את הלכות חג סוכות יפורסם מבחן הנוגע לדינים אלו.

אתר דרשו:

http://www.dirshu.co.il/

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה