מהו גובה הדפנות המינימלי?
הדפנות צריכות להיות לפחות בגובה של 10 טפחים (80 ס"מ לשיטה המקילה וכמטר לשיטה המחמירה). ואם עשאם בגובה 10 טפחים, אזי גם אם אינן מגיעות הדפנות עד לסכך, הם כשרות, ובתנאי שיהיו מכוונות כנגד הסכך שמעליהם. ואפילו אינן מכוונות ממש כנגד הסכך, צריך לכל הפחות שיהיה קצה הסכך בתוך 3 טפחים (24 ס"מ) כנגד הדופן. וצריך להקפיד, שלא יהיו הדפנות רחוקות מהקרקע יותר מג' טפחים (24 ס"מ), שאם הרחיקם מהקרקע יותר מג' טפחים, הרי שהן פסולות אפילו אם יש בגבהן עשרה טפחים, שכלל הוא, שכל מחיצה שיכולים הגדיים לבקוע תחתיה, אינה נחשבת למחיצה כלל (שלחן ערוך סימן תר"ל ס"ט, משנה ברורה ס"ק מ"ה). דאגנו שסוכות הדר יהיו המהודרות ביותר ולכן ייצרנו את רצועות הלבוד באופן כזה שיקיפו את הסוכה ויהיו בגובה המירבי גם לפי החומרה של הגר"ח נאה וגם לפי החומרה של החזון אי"ש. גובה הדופן של סוכת הדר הוא מעל למטר שזה הגובה מתחתית הסוכה ועד לגובה בו רצועת הלבוד העליונה. וגובה שלוש טפחים שחישבנו ובעצם המרווח בין רצועת לבוד אחת לאחרת הוא מתחת ל-24 ס"מ

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה