הדפנות רחוקות מן הסוכה

צריך להקים את הדפנות סמוך לקרקע, ואם נוצר רווח של שלושה טפחים בין הקרקע לדפנות, הדופן פסולה. אבל אין שום הגבלה לרווח שבין הדופן לסכך, מפני שרואים את הדופן כאילו היא ממשיכה לעלות עד לסכך (שו"ע תרל, ט). 

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה