האם מותר לבנות סוכה תחת חבלי כביסה?
מותר לבנות סוכה תחת חבלי כביסה אפילו אם החבלים צפופים כך שאין ביניהם הפרשים של ג' טפחים. ואפילו תלו כביסה על החבלים אין בכל כלום והסוכה כשרה (חזון עובדיה סוכות עמוד ס"ט, ועיין עוד בשו"ת תפילה למשה ח"ב סימן לב).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה