אם יש אויר באמצע הסכך, האם הסוכה כשרה?
אויר הנמצא באמצע הסכך, פוסל את הסוכה כולה, אם הוא רחב ג' טפחים (24 ס"מ), בין בסוכה גדולה ובין בסוכה קטנה, בין אם האויר נמצא באמצע הסכך ובין אם נמצא בצידו. אמנם, היינו דוקא כשאויר ברוחב 24 ס"מ מהלך על כל אורך הסוכה וחוצה אותה לשנים, ואין בכל חלק מצדי האויר שיעור סוכה כשרה, או שאין בכל חלק ג' דפנות. אך אם הסוכה היא בעלת ד' דפנות, והאויר מהלך באמצעה וחוצה אותה לשנים, ויש שיעור סוכה של 56 ס"מ על 56 ס"מ בכל אחד מצדי האויר, הרי שחלקים אלו כשרים לסוכה. ומ"מ, אין לשבת תחת האויר עצמו. ואם האויר שנמצא בסכך הוא פחות מ24 ס"מ, הסוכה כשרה בכל אופן, אלא שאסור לשבת תחת האויר. והיינו דוקא אם האויר מהלך על כל פני אורך הסוכה, או שהוא גדול כך שיש בו שיעור כדי לעמוד בו ראשו ורובו, אך בפחות מזה, מותר לשבת תחת האוירים, שאין לך סוכה שאין בה נקבים נקבים (שלחן ערוך סימן תרלב ס"ב).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה