מהם החומרים שמהם ניתן לעשות דפנות לסוכה?
כל הדברים כשרים לעשות מהם דפנות לסוכה, ובתנאי שתהיה מחיצה שיכולה לעמוד ברוח מצויה כנ"ל (שלחן ערוך סימן תרל ס"א). ומ"מ, אין לעשות מחיצות מדברים שריחם רע, שיש לחשוש שמא יצא מהסוכה מחמת הריח (רמ"א שם).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה