כיצד צריך להיות מבנה הסוכה?
הסוכה צריכה להיות בנויה משלוש דפנות, וסכך על גביהם. וישנם כמה פרטי דינים שנאמרו לגבי עשיית הדפנות והסכך, ויתבארו להלן בס"ד.

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה