מהו גודלה המינימלי והמקסימלי של סוכה?
גודלה המינימלי של הסוכה צריך להיות 7 טפחים על 7 טפחים שהם 56 ס"מ על 56 ס"מ לשיטה המקילה, ו70 ס"מ על 70 ס"מ לשיטה המחמירה (שלחן ערוך סימן תרל"ד ס"א). והסכימו הפוסקים, שצריך שיהיה שיעור של 7 טפחים באורך ו7 טפחים ברוחב, ואין די בזה שיהיה באורכה פחות מ7 טפחים וברוחבה שיעור גדול יותר כך שיהיו 7 על 7 טפחים רבועים, אלא צריך שיהיה שיעור 7 טפחים בין באורך ובין ברוחב (משנה ברורה שם ס"ק א'). ולענין גודלה המקסימלי של הסוכה, אין לו שיעור, ויכול לעשותה גדולה כמה שירצה (שלחן ערוך שם). ולענין גובה הסוכה, גובהה המינימלי הוא עשרה טפחים (80 ס"מ לשיטה המקילה וכמטר לשיטה המחמירה). ואם עשאה פחות מגובה זה, פסולה (שלחן ערוך סימן תרל"ג סעיף ח'). וגובהה המקסימלי של הסוכה הוא עד 20 אמה (כ9.60 מטר), ואם עשאה גבוהה משיעור זה, דהיינו שמקרקעית הסוכה עד הסכך יש יותר מהגובה הנ"ל, פסולה (שלחן ערוך שם ס"א).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה