מי שיש לו אילן מעל סוכתו, ורוצה לקצוץ את ענפי האילן כך שיפלו ישירות על גג הסוכה וישמשו כסכך, האם מותר או לא?
אם קצץ האילן להכשירו ולהיות הוא עצמו מהסיכוך, כשר, אך זה בתנאי שיגביה כל אחד מהענפים לבדו ויחזור ויניחו (לשם מצות סוכה או לשם צל), שאם לא כן, הרי שהסכך פסול מדין 'תעשה, ולא מן העשוי' (שלחן ערוך סימן תרכ"ו ס"ב).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה