כרמית דאלי

עשינו עבודת יצירה והכנו סוכה קטנה עם חומרים ממוחזרים..יצא יפה,לא?

Send to a friend

Send
Your message to your friend has been sent successfully.