חדווה

סוכה קתנה ויפה ואני מקווה ששנה הבאה היא תהיה גדולה שנוכל לארח אמן

Send to a friend

Send
Your message to your friend has been sent successfully.