שימרית ונצובסקח

זכינו במצווה בפעם הראשונה בחיים להקים סוכה כשרה

Send to a friend

Send
Your message to your friend has been sent successfully.